Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ ВК "Фiрма "Едвард"34234984Україна, Миколаївська область, д/н, 54051, м. Миколаїв, Жовтневий, 3403894655.205389460
Ксорн Трейдинг ЛТД088306Сейшели, н/д, 00000, Сейшели Вiкторiя, Ла Пудрiєр, Саламант Хаус1400019.845140000
Явон Лiмiтед088300Сейшели, н/д, 00000, Сейшели, Вiкторiя, Ла Пудрiєр, Саламант Хаус1454420.616145440
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзичнi осiб, що володiють 10% акцiй емiтента вiдсутнi0000
Усього 67490 95.665 67490 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.